Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Na tomto mieste sú zverejnené dokumenty od kalendárneho roku 2018. Predošlé dokumenty nájdete tu.


Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 638 služby technika BOZP a OP 70,00 08.01.2018 Ján Halahija
Faktúra 639 potraviny 135,00 08.01.2018 PPS Bobrovec
Faktúra 640 potraviny 102,57 08.01.2018 Mipek
Faktúra 641 pranie bielizne 8,06 08.01.2018 Pelim práčovne
Faktúra 642 telefóny 21,06 08.01.2018 Slovak Telecom
Faktúra 643 strava zamestnanci 990,00 08.01.2018 SOŠ Polytechnická
Faktúra 644 strava žiaci 371,60 08.01.2018 SOŠ Polytechnická
Faktúra 637 cudzojazyčné časopisy 0,00 03.01.2018 Matilda Blahová - FLP
Faktúra 636 teplo 4 435,59 02.01.2018 Komterm

Mapa