Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Na tomto mieste sú zverejnené dokumenty od kalendárneho roku 2018. Faktúry a objednávky z predošlých období nájdete tu. Od septembra 2018 se presťahovala evidencia faktúr a objednávok na tieto stránky.


Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 1/2019 zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 01.01.2019 Stredoslovenská energetika a.s. Stredná odborná škola polytechnická Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka
Zmluva 48/2018 zmluva o dielo 300,00 s DPH 17.12.2018 Cultura Humana o.z. SOŠ polytechnická Mgr. Ján Maruškin zástupca riaditeľa
Zmluva 47/2018 zmluva o prevode správy majetku 2 451,60 s DPH 26.11.2018 Spojená škola ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka
Objednávka 51 tlač propagačných letákov s DPH 05.10.2018 NORAMI s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická
Objednávka 50 tlač propagačných letákov s DPH 04.10.2018 NORAMI s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická
Zmluva 44/2018 zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 02.10.2018 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. SOŠ polytechnická Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka
Zmluva 46/2018 zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 01.10.2018 Rettenmeier Tatra Timber s.r.o. SOŠ polytechnická Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka
Objednávka 49 elektrická inštalácia k výťahom a bleskozvodom (odborná prehliadka a odborná skúška elektro a bleskozvodov 300,00 s DPH 26.09.2018 Fronko Branislav Stredná odborná škola polytechnická
Zmluva 43/2018 Zmluva o poskytnutí právnej služby s DPH 26.09.2018 JUDr. Ivan Vozár, advokát SOŠ polytechnická Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka
Zmluva 37/2018 memorandum o spolupráci s DPH 19.09.2018 Paneurópska VŠ n.o. SOŠ polytechnická Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka
Zmluva 42/2018 prenájom priestorov s DPH 14.09.2018 MV eCommerce s.r.o. MV eCommerce s.r.o. Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka
Objednávka 47 služby spojené s opravou kanalizácie 1 007,92 s DPH 12.09.2018 ABEJA s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická
Objednávka 48 zhotovenie stavebných otvorov a okien v jedálni 4 923,07 s DPH 12.09.2018 ABEJA s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická
Objednávka 46 pracovné nohavice a obuv s DPH 11.09.2018 KRUPA KAJO s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická
Zmluva 41/2018 zmluva o spolupráci s DPH 07.09.2018 Únia nevidiacich a slabozrakých SIovenska SOŠ polytechnická Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka
Zmluva 33/2018 dodatok č. 2 2018 k dohode 18/22/010/6 s DPH 03.09.2018 ÚPSVaR Liptovský Mikuláš SOŠ polytechnická Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka
Zmluva 45/2018 o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 31.08.2018 PD Smrečany SOŠ polytechnická Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka
Zmluva 38/2018 o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 31.08.2018 PD Liptovský Mikuláš SOŠ polytechnická Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka
Zmluva 40/2018 o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 31.08.2018 AGRO RACIO s.r.o Svätý Kríž SOŠ polytechnická Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka
Zmluva 39/2018 o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 31.08.2018 PPS Bobrovec, s.r.o. SOŠ polytechnická Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/546

Mapa