Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková MF Rozvrh
Riaditeľka
Vedie krúžok: Základy včelárstva
 
 
Ing. Renáta Benikovská RB Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: II.A
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: I.AM
Zástupca v triede: I.PV
Zástupca v triede: I.S
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: II.AM
Zástupca v triede: II.S
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: III.AM
Zástupca v triede: III.S
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: IV.S
 
 
Mgr. Ján Maruškin JM Rozvrh
Zástupca
Zástupca v triede: II.PV
 
 
Alena Bielená AB Rozvrh
Majsterka
Triedna učiteľka: II.PV
Vedie krúžok: Pestovanie a aranžovanie rastlín
 
 
Mgr. Jozef Čontofalský Rozvrh
Triedny učiteľ: I.A
Vedie krúžok: Športový krúžok
 
 
Ing. Stanislav Ferianc SF Rozvrh
Majster
Triedny učiteľ: I.AM
Vedie krúžok: Zelená škola
 
 
Ing. František Fides FF Rozvrh
Triedny učiteľ: II.S
Vedie krúžok: Lego stavebnice
 
 
Mgr. Adriana Guothová AG Rozvrh
Triedna učiteľka: I.S
Vedie krúžok: Mladý občan
 
 
Ing. Marianna Halušková MH Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Triedna učiteľka: IV.S
Vedie krúžok: Zmaturuj z anglického jazyka
 
 
Ing. Tibor Hugáň TH Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Andrea Ilavská AI Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Jazdecký krúžok
 
 
PaedDr. Janka Kollárová JK Rozvrh
Učiteľka
 
 
Bc. Miroslav Kubala MK Rozvrh
Majster
 
 
PhDr. Tatiana Kůsová TK Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Konverzácia z nemeckého jazyka
 
 
Ing. Ján Letavaj JL Rozvrh
Triedny učiteľ: II.AM
 
 
Ing. Zuzana Lovásová ZL Rozvrh
Triedna učiteľka: I.PV
 
 
Ing. Zdeno Morávek ZM Rozvrh
Triedny učiteľ: III.S
Vedie krúžok: Programovanie CNC strojov
 
 
Dušan Mráz DM Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Vlasta Nahálková VN Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Andrej Štefaničiak Rozvrh
Triedny učiteľ: III.AM
 
 
Stanislav Žalúdek Rozvrh
Majster

© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.07.2018

Mapa